INDKALDELSE 2019

Årets generalforsamling i 2020 er udsat indtil videre

 

Hvidovre Marchforening V/Dennis Henriksen Blytækkerporten 19

2650 Hvidovre

Hvidovre, den 16. marts 2019

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HVIDOVRE MARCHFORENING

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00

I konferencerummet, Enghøjhuset 6A i Avedøre, 2650 Hvidovre

 

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse:

                Næstformand:        Maire Miettinen

                Kasserer:                Edel Simonsen

               Sekretær:                Dorthe Pilgaard Laursen

      Valg af bestyrelsessuppleanter:

         1.  Suppleant:               Renate Schrader

         2.  Suppleant:               Bastian Holtze

     Valg af revisorer.

             Revisor:                    Court Østerberg                                                                              Revisorsuppleant:     Vakant                                  

    8. Eventuelt.

Foreningen er vært ved kaffe og brød

 

 Med venlig hilsen

Hvidovre Marchforening

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE