Indkaldelse til generalforsamling

Hvidovre Marchforening

V/Dennis Henriksen

Blytækkerporten 19

2650 Hvidovre

Hvidovre, den 8. marts 2018

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I HVIDOVRE MARCHFORENING

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00

I konferencerummet, Enghøjhuset 6A i Avedøre, 2650 Hvidovre

 

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af stemmetællere

3.       Formandens beretning

4.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

5.       Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

6.       Fastsættelse af kontingent.

7.       Valg af bestyrelse.

Kasserer                                       Edel Simonsen                        (Villig til genvalg)

Sekretær                                      Dorthe Pilgaard Laursen          (Villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem                       Maire Miettinen                       (Villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem                       Vakant                                    (Vælges for 1 år)

Valg af bestyrelsessuppleanter:

1.       suppleant                           Renate Schrader

2.       suppleant                           Ruth Duus                              (Villig til genvalg)

8.       Valg af revisorer.

Revisor                                        Court Østerberg                        

Revisorsuppleant                          Vakant              

Eventuelt.

Foreningen er vært ved kaffe og brød

 

Med venlig hilsen

Hvidovre Marchforening      

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE